Помечено: Жомоктор

10

Карышкырдын камкордугу

(жомок) Илгери, илгери бир кан болуптур. Анын, үч баласы болуптур. Балдарынын аттары бир бирине уйкаш экен. Улуу баласынын аты- Ормон, ортончу баласыныкы – Коргон, кичүү баласыныкы – Болгон экен. Балдары күн сайын бак-дарактарды кайтарышса...

1

Түркиядан уккан жомок...

“Эл ичи - өнөр кенчи” дегендей, бул блогдо түркиялык кыргыз Саадат Каякесер аксакалдын жомогу менен бөлүшкүм келди. Эми максат - жомок айтып көңүл ачуу эмес, андагы ата-бабадан мурас калган терең ойлорду эскерте кетүү жана...

1

Бакаш Алтыбай Уулу. «Кимибиз улуубуз»

(жомок) Адеп жер каймактап калган кезде сөзгө чечен адам болгон экен. Ал сөздөн такыр жеңилбептир. Бир күнү шайтандын атасы Малкум менен айтышып, аны жеңип, мөрөй алып калат. Ал мындай болгон эле. «Ким улуу экенин...

1

Бакаш Алтыбай Уулу. «Жакшылык жакшылык менен кайтпайт»

(жомок) Илгери бай жалгыз баласын көзү ачылсын деп окутууга молдонукуна алып келип берет. Бала биринчи жана экинчи жылдары абдан жакшы окуп жүрөт. үчүнчү жылга айланган кезде баланын окуусу абдан начарлап, өзү арыктап, жүдөйт. Эмне...

0

Зыйфырым

(жомок) Илгери, илгери бир кандын уулу өз вазиринин кызын алган экен. Күн өткөн сайын кандын уулуна: “Өзү кандын баласы болуп туруп вазиринин кызын алды. Башка падышанын балдары бүт кандын кызын алып жатат. Бул деле...

0

Абышка менен дөө

(жомок) Илгери кедей абышка ар кимдин ишин иштеп, эптеп оокат өткөрчү экөн. Бир күнү жолдон жумуртка таап алды. Андан ары барса дөө жолукту. Абышка деөдөн аябай коркуп, бирок ошол замат амал ойлоп: — Эң...

Куйругун жазалаган түлкү 2

Куйругун жазалаган түлкү

(жомок) Түлкү талаада жойлоп жүрсө, ит ээрчиткен аңчылар көрүп калат. Алар тайгандарын агытып, түлкүгө кое беришет. Түлкү буту-бутуна тийбей качып отуруп тайгандан кутулбасын билгенден кийин жакын арадагы ийинге кире качат. Ошентип, тайгандар оозунан жулдурган...

Көнөчөк кийген түлкү 0

Көнөчөк кийген түлкү

(жомок) Илгери бир кемпир-чал болуп, алардын жалгыз кара ую бар экен. Уюн саап, сүтүн ичип, каймагын каттама кылып жеп күн көрүшчү. Кемпир табакка жыйнаган каймагын тактанын алдына койчу. Муну бир шум түлкү байкап калып,...

Жагалым 0

Жагалым

(жомок) Илгери, илгери бир кан болгон экен, анын аялы өлүп, андан Жагалым деген уул, Карчыга деген кыз калат. Күндөрдүн биринде кан бир сулуу аялга үйлөнөт. Аялы балдарга аябай өч чыгат. Жагалым көзгө атар мерген...

Муса Мураталиев. Алтын Кыргоол. 0

Муса Мураталиев. Алтын Кыргоол.

(жомок) Илгери бир Ырыскелди деген киши болгон экен. Ал ата-энесин алпештеп багып Теңирден коркуп жашачу экен. Ар апта сайын базарга отун көтөрүп барып сатып турат. Тапкан акчасы бирде кийим-кечекке жетсе, бирде нан чайга да...