Помечено: Жолой

Жолой менен Кошойдун күрөшү 0

Жолой менен Кошойдун күрөшү

Бүгүнкү көз менен Азыркы кыргыздын улуттук күрөшү деп аталып, мелдеш өткөрүлүп жүргөн күрөштүн эрежелерин учурунда ойлоп чыгарган экен. Кыргызга эки түрдүү күрөш көптүк кылат дегенби, түштүк кыргыздар күрөшкөн "Лейлек күрөшү" деп аталган күрөш менен...