Помечено: Ж.Касаболотов

0

Ж. Касаболотов: "СҮРӨТ"

Жылдар өтүп, сүрөтүңдү көз көрдү. Жыйнай албай отурамын, сөздөрдү. Мен өзгөрдүм. Сен өзгөрдүң. Ал тургай Мезгил өзү таанылгыстай өзгөрдү. Даңгыр жолдор аябаптыр, эч кимди. Далай жолу таңдар атып, кеч кирди. Жүзүң тааныш, күлкүң ынак......

0

Ж.Касаболотов. Ли Бонун Ай менен арак ичкен ырына карата кыргызча нукта жиреме

Ар нерсени көрөсүң, Алыс сапар жөнөсөң. Арак ичтик үчөөбүз Ай, мен жана көлөкөм. Издешпестен табыштык, Ичкиликтен алыштык. Ысык-ынак сырдашып, Ыстаканды кагыштык. Жарык кылып дүйнөнү, Жаштар экен сүйгөнү, Ай жарыктык тамагын, Аста кырып сүйлөдү. "Бирде...

0

Жыргалбектен жаңы ыр

ТЕРЕҢДЕ Көрүнбөстөн көлөкөгө батканым, Көрсөтпөстөн көздөн оолак катканым – Көп жыл болду, көк деңиздин түбүндө Көтөрүлбөй кыттай чөгүп жатканым. Арткан жүгүм алда кайда күбүлгөн, Ачык көзүм, асман тиктеп үңүлгөн. Каалаганым суу үстүндө болсо да...

0

Эки чоң акын. Эне жана бала

          Шакен Мамбетаипова УРПАКТАРГА Адамда өмүр кыска тутам жеткис. А бирок максаттары өтө чексиз. Ал үчүн миң жаш берип койсо деле, Ал максат өсө берип шааң жеткис. Андыктан арткы муунга...

0

Жыргалбек Касаболотов. “КЫРГЫЗ УУЛУНА”

Тагдырың бар, Теңирдин колундагы, Ташый турган жүгүң көп, жонуңдагы. Айланайын ак калпак кыргыз уулу! Азгырыктан сак болгун, жолуңдагы. Бүлбүлдөгөн чырактай Чыңгызы бар Бүт дүйнөнүн бир гана кыргызы бар. Баркыңды бил! Алдыңды, артыңды бил! Баары...

0

Тарыхтан чыккан табылга!

Адам баласы бул дүйнөдөгү маалыматтын 80 пайызын көз менен алат экен. Тилекке каршы, кыргыз эли өз тарыхына, өз тагдырына, өз келечегине башканын эмес, өзүнүн көзү менен караган учурлар чанда эле кездешет. Айрыкча өлкөбүз өз...

0

Жыргалбек Касаболотовдун жаңы ыры

ТҮШ Күрпүлдөп күчтү сынашып, Күүлөнүп кубат үрөшүп, Улгайган устат экөөбүз Удургуп кеттик күрөшүп. Аянбай калдым жанымды Алдырбаш үчүн намысым. Акыры жерге тийгиздим Аярлап анын далысын. Сыймыгым ашып турса да Сый жолу менен кыргыздын Колтуктан...

0

Баарлашуу. Таасирленүү. Жапон хоккусу. Сергей Есенин, Олжобай Шакир жана Жыргалбек Касаболотов.

Жапондордун адабияты, маданияты менен тааныштыгы жок адам алардын 3 сап түрүндөгү хокку ырларын окуганда бир кызык абалда болушу мүмкүн. Болгону 3 кыска сап. Кичинекей бир көрүнүштүн, абалдын, ой-толгоолордун, болгондо да алардын бир бучкагынын, өңүтүнүн...

0

Жыргалбек Касаболотовдун жаңы ырларынан

КАПАС Эркимдин эркин демин тумчуктуруп Эртеңки таң шооласын жылчык кылып, Сыйынан сырлары көп ушул дүйнө Сынайт ээ, кол башындай чымчык кылып? Чыйрыгып, чырак өчпөй үшүп турат, Чындыгым чыкпай, ичте бышып турат. Чыйралып, канат-бутак жаяр...

ЧАБЫТ 0

ЧАБЫТ

«Көгүчкөн дүйнөсү» деп мекенимди, Көп жылдар үзө бастым этегимди. Көк асман чакырган соң, кийин билдим, Көрсө мен... өзүм Бүркүт экенимди. Чындык деп ишенгеним жалган экен, Чымчыктын уясына салган экен. Тебишпей, терген жемди чокуп жүрүп...