Метки: Жеңижок

2

Жеңижоктун арзуусу

Кыргыздын улуу жана кайталангыс акыны Өтө Көкө уулу же болбосо Жеңижок аты менен кыргыздын кыйырына таанылган улуу акындын турмушунан сандан-санга кызыктуу үзүндүлөрдү беребиз. Кайрылышта мүрзөмдү, Кайрылып барып ким көрөт. Капысынан мен өтсөм, Кайгырып жашын...

1

Жел жетпеген Жеңижок

Канаттуу ырлары, терең ойлуу алымсабактары, «Манас» баштаган дастандарды табына чыгара айткан жомокчулугу, мукамдуу обондору менен кыргыз-казакка аттын кашкасындай таанылган актаңдай акындын бири, пири Жеңижок Көкө уулу болгон. Алп акындын чыгармачылыгы Кеңеш доорунда бааланбай, басылып...

1

Жеңижок менен Эсенамандын айтышы

Таласта төрт дубан эл чакырылган чоң той болот, тойдун ээси Ташкара болуш. Ушул жерде, бир аз чегинүү жасоого туура келип атыры. Анда тестиер Өтө- Жеңижок ушул Ташкаранын жакын тууганы, ата-энесинен эрте ажырап, томолой жетим...

0

Нурмолдо, Жеңижок, Барпынын тойдогу айтышы

Илгери Аксынын Кызыл-Жарынын Кароо деген жеринде Ташкул деген бай той берип калды. Тойго Аксынын Авлетиминен Сулайманкул датка, Кара-Суудан Алишер казы, Баялы бий, Садыр бий, Жеңижок, Азилбек, Жээнмырза деген ырчылар, Тегенеден Осмонбек болуш, Малгандыдан Субан...

Жеңижокту Аксыга "качырган"? 0

Жеңижокту Аксыга "качырган"?

Акыркы жылдарда Жеңижок таануучулардын катары көбөйүп баратат. Алардын катары гана көбөйбөстөн, Жеңижок туурасындагы маалыматтардагы калпыстыктар, бурмалоолор да ошончо көбөйүп барат. Өкүнүчтүүсү, мына ошол Жеңижок таануучулар дээрлик баары жалкоолор экен. Өздөрү эмгек кылып койбой, башкалардан...

Жеңижок (Өтө) Көкө уулу (1860 - 1918) 1

Жеңижок (Өтө) Көкө уулу (1860 - 1918)

Жеңижок жана анын чыгармачылыгы тууралуу Жеңижокту Аксыга «качырган»?   Ырлары ДҮНҮЙӨ Асман, ай, жылдыз бүткөндө Улангансың, дүнүйө. Жер титиреп бүткөндө Куралгансың, дүнүйө. Он сегиз миң Ааламды, Бир жараттың, дүнүйө. Кемтиги жок эч жерде Куп...

Мурат менен Жеңижоктун айырмасы жокпу? 0

Мурат менен Жеңижоктун айырмасы жокпу?

"Агымдын" өткөн сандарынын биринде "Угузуу" деген ыр Жеңижоктуку деп чыгып кетти. Бул ыр А.Токомбаевдин өткөн кылымда чыккан "Кандуу жылдар" романына "Мураттын ыры" деген тема менен кирген. Алыке Көлдө эл оозунда айтылып жүргөн ырга өзү...