Помечено: Ж.Баласагын

0

Жусуп Баласагын менен Махмуд Кашгари (Барскани) Карахандардын мамлекеттик башкаруусу тууралуу

Бул макала Бишкек шаарында 2013-жылдын 11-апрелинде өткөн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын илим департаменти Улуу кыргыз каганатынын 1170 жылдыгына арналган «Кыргыз элинин фольклорундагы жана жазуу эстеликтериндеги башкаруу маселелеринин чагылдырылышы» аттуу республикалык илимий-практикалык...

0

Жусуп Баласагын

Дүйнөлүк руханий маданияттын ири өкүлдөрүнүн бири. Ал изилдөөлөргө караганда, 1018-жылы азыркы Токмок шаарынын түштүк тарабындагы Бурана эстелиги турган жерде — өз учурунда акындардын, окумуштуулардын, кол өнөрчүлөрдүн шаарына айланган Баласагында туулган. Жусуп Баласагын өзүнүн «Кут...

0

Жусуп Баласагын менен Баласагын шаары тууралуу

Жусуп Баласагын менен Баласагын шаарынын аталышы эки башка нерсе. Ж.Баласагын Карахандар доорунда 11-кылымда жашап өткөн илимпоз акын, философ.Бизге белгилүү “Кутадгу Билиг” дастаны аркылуу таанылган. Өзүнүн жеринин аталышы боюнча ал башка Баласагын. Элдик айтылган маалыматтарга...

Жусуп Баласагын жана анын даңазалуу дастаны 0

Жусуп Баласагын жана анын даңазалуу дастаны

Түрк тилинде жазылган алгачкы дастан XI-кылымда Карахандар мамлекетинин коомдук-саясый, экономикалык жана маданият жагынан бир кыйла өсүп-өнүгүп калган мезгилинде жазылып, тарыхтын бир бүктөмүндө тапталып калбай, өзүнүн маани-маңызын, идеялык-көркөмдүк өзгөчөлүктөрүн толук түрдө сактоо менен биздин бүгүнкү...