Метки: жазуу

Төө-Таш сүрөт жазмасы 0

Төө-Таш сүрөт жазмасы

Кыргыз эли экономикалык курч кырдаалга, башкача айтканда, рынок шартына аралашкандан баштап батышты туурап, аны ээрчип улуттук өзгөчөлүктөрүбүздү алып жүргөн ата-бабалардан калган рухий дөөлөттөрдү унутуп бараткандай сезилет. Биз эгемендүүлүк жылдарына чейин "бардык нерсени, анын ичинде,...

Латын графикасына өтүүгө кандай карайсыз? 0

Латын графикасына өтүүгө кандай карайсыз?

Биринчи макала Курманбек Токтоналиев, филология илимдеринин доктору, профессор Тарыхтан бир үзүм Биздин өлкөдө тил маселеси өтө эле саясатташып кеткен. Албетте тилдин социалдык маселелери саясатка кирет деңизчи, бирок совет мезгилиндеги тап күрөшүнүн идеологиясы тилдин структурасына...