Метки: Жашоо сабактары

0

Жашоо сабактары

«Бакдѳѳлѳт» коомунун «Жашоо сабактарынан» Туурада, иликтѳѳдѳ бол Багыттуу сѳз, багыттуу тапшырма, багыттуу иш – адамды ѳстүрѳт, ѳркүндѳтѳт эгер тууралыкта болсо. Ар бир адамдын ѳзүнүн багыттуу иши боло бербейт. Багыттуу ишин тапкан адам – күүлүү...

0

Жашоо сабактары

«Бакдѳѳлѳт» коомунун «Жашоо сабактарынан»   Ѳзүңѳ талапты кой! Адамдарда пастык болсо, жашоо оордойт. Адам улам-улам жүктүү болот. Тереңине жетпей туруп чечим кылса, башкага залакасы тийет. Жашоону бил, баркын бил. Ыйга чѳгѳрүлүп сен жатпагының. Күчтүү...

0

Жашоо сабактары

«Бакдѳѳлѳт» коомунун «Жашоо сабактарынан» АКЫЛ Акыл – бул адамдын дүйнѳ таанымына, жашоо ыңгайына жараша жашоо негизин  түзүп турган эбегейсиз зор, кубаттуу алкак. Акыл – адамга жашоо түркүгү. Акыл – адамдын жашоо кыймылы. Акыл – адамдын...

0

Жашоо сабактары

«Бакдѳѳлѳт» коомунун «Жашоо сабактарынан» Жашоодо эки түрдүү сабак болот Биринчи сабак – адамга адам үйрѳткѳн сабак. Бул: тарбия, окуу, сѳз, жашоо (ата-эненин жашоосу, сѳзү, мамилеси, чѳйрѳ, маданият, мурас, таалим, д.у.с.) Экинчи сабак – адамдын...

0

Жашоо сабактары

«Бакдѳѳлѳт» коомунун «Жашоо сабактарынан»   Адамдын ѳсүү жолу Эң биринчиден, адам өсүш үчүн ал өзүн баалоо керек. Башка адамдардын чектөөсүнөн чыгып, өзүнүн кубатына, акылына, жөндөмүнө, ишкердүүлүгүнө ишенип иш баштоосу зарыл. Чектөөлөрдөн чыгыш үчүн “Мен...

0

ЖАШОО САБАКТАРЫ

«Бакдѳѳлѳт» коомунун «Жашоо сабактарынан» Жашоо сабактары – адамга түркүк Жашоо сабактары – адамга багыт Жашоо сабагы менен адам калыптанат Жашоо сабагы менен адам уланат. Нук: Ой толгоону өзгөрткүлө Ар бир адамдын ой толгоосу кенен,...

0

Жашоо сабактары

«Бакдѳѳлѳт» коомунун «Жашоо сабактарынан» Жашоонун кубатын алган адам – бактылуу Жашоонун сабагын алган адам – акылдуу Жашоонун белгисин билген адам – олуя. Жашоонун негизин кармаган адам – барктуу Жашоонун азабын тарткан адам – муңдуу...