Помечено: Жаратылыш

Теңир-Тоо койнундагы кыргыз бугучулары 0

Теңир-Тоо койнундагы кыргыз бугучулары

Илгери кыргыз менен бугунун жашоосу ажырагыс болгон. Жараткандын, теңирдин амири менен Улуу Шибердин улуу тоолору менен токойлорунда пайда болгон кыргыз өздөрүн Бугу (олень) менен Багыш (лось) энелерден тараганбыз деп терең ишенишкен. Ошондуктан кыргыздын эң...