Помечено: Жаныбек Рай

Жаныбек Райдын өнөрканасына сапар 0

Жаныбек Райдын өнөрканасына сапар

Сүрөтчүлөр союзу ал кезде Райды жакын жолотпой алыс куучу. "37-жыл болгондо атылып кетмексин сен" дешчү мастерскоюна киргенде. Жаныбек Райдын 3 метр бийиктиктеги сүрөттөрү дубал тиреп, адамды басып калчудай болуп турар эле. Советтик бийликтен чочулабай...