Помечено: Жамбы атыш

0

Жамбы атыш

Жамбы 5 кадак (1 кадак болжолуу 409,5 грамм, кыргыздын чен бирдиктери) күмүш болот. Эң бийик кылынып шыргый орнотулуп, башына чоң кулактуу жамбыны бекитип байлап коюлат. Каалаган кишилердин бардыгы мылтыктарын октошуп, ыраактан чаап келип жамбыны...