Помечено: жайчылык

Жайчылык: адамдын аба-ырайын өзгөртүү касиети 0

Жайчылык: адамдын аба-ырайын өзгөртүү касиети

Магиялык күчү менен аба ырайын өзгөртүп жиберүү кудуретине ээ кишин жайчы деп аталат. Көпчүлүк учурда, аба ырайынын өзгөрүшүнө таасир кылуу үчүн жайчылар магиялык күчкө ээ таш колдонот, ал жай таш деп аталып келген. «Манас»...

Кыргыздын миң кыр өнөрү 0

Кыргыздын миң кыр өнөрү

Кыргыз элинде илгертен эле ак жайдын күнү кар жаадырып койгон касиеттүү жайчылар болгону баарыбызга маалым. Башкаларын айтпаганда да "Манас" эпосундагы Алманбет, Карагыз, Айчүрөк, Нескара, Карагул, Мурадилдин жайчылыгы кимди болбосун таңгалдырбай койбойт. Албетте, азыр ар...