Помечено: Жаңылмачтар

Жаңылмачтар 7

Жаңылмачтар

* * * Эртең аркарлар марчага марчалайт, Эртең аркарлар марчага марчаласа, Биздин жердеги аркарлар марчага марчалабай, Кимдин жериндеги аркарлар марчага марчалайт?   * * * Көп көпөлөк көкөлөп өтөт, Көп көпөлөк көкөлөп өтөт, Төрт...