Помечено: Өзгөн

Өзгөндө ислам аалымы Ахмед Серахсинин күмбөзү 0

Өзгөндө ислам аалымы Ахмед Серахсинин күмбөзү

Серахси Өзгөндө 14 жыл зынданда жатып, оозеки шакиртерине айтып берип, ислам маданияты, филоссофиясы, адам укугу туралуу 30 томдук китеп жазган дейт окмуштуулар. Кыргызстандын Өзгөн аймагында биздин замандын 11-кылымында жашап өткөн түрк-ислам дүйнөсүнө белгилүү укукчу...

Кыргыздын 7 кереметинин бири – ӨЗГӨН МУНАРАСЫ 0

Кыргыздын 7 кереметинин бири – ӨЗГӨН МУНАРАСЫ

Кыргызстанда да 7 керемет бар. Мисалы, Саймалы-Таш, Манастын күмбөзү, Өзгөндөгү тарыхый комплекс, Бурана мунарасы, Сафед-Булан жана башка. Булардын баары элибиздин эчендеген тарыхын камтып, илгерки доордун күбөсү катары сакталып келет. Келиңиз, карт тарыхты казып, сиз...