Помечено: зергер

Кыз-келиндердин зер жасалгалары 0

Кыз-келиндердин зер жасалгалары

XIX-XX кылымдарга таандык күмүштөн, шурудан, каухардан, мончоктон ж.б. түстүү металлдардан жаралган асем буюмдарына: шакек, билерик, топчу, оймок, сөйкө, бой тумар, желбирөөч, чолпу, чач учтук, чачпак, күбөк, чачкап ж.б. өңдүүлөр кирип, үлгү кармоодо зергерлер "сыя...