Метки: Ысык-Көл

Япон кызы Сачико Минамиде: "Ысык-Көлдүн түштүк өрөөнү жөнүндө китепче жаздым" 0

Япон кызы Сачико Минамиде: "Ысык-Көлдүн түштүк өрөөнү жөнүндө китепче жаздым"

Кыргызстанда алыскы чет өлкөлөрдөн келип, эли-журтубуз менен аралашып жашап жүргөн волонтерлор көп. Алар биздин элдин тилин, үрп-адат, салт санаасын үйрөнүү менен катар өз элинин маданиятын тааныштырып, дүйнө элдеринин ортосундагы байланыштарды түзүү жагында өз миссияларын...

Ыйык көлүбүз – Ысык-Көлдүн жаралуу санжырасы 0

Ыйык көлүбүз – Ысык-Көлдүн жаралуу санжырасы

Байыркы гректердин адамдын жан дүйнөсүн иликтеген философ-акылманы Сократ: "Мен өзүмдүн эч нерсе билбегенимди билем" -деген экен. Эң даанышман адам өзү жөнүндө ошентип айткан болсо, анда "Жогорку билимди тастыктаган дипломубуз бар"- деп, өзүбүзгө өзүбүз корстон...

Калкың каалап укпаса, Кан Манас келбейт айтууга 0

Калкың каалап укпаса, Кан Манас келбейт айтууга

Алтайдан ат арытып катуу келген кан Манас Көлдүн баш жагына келип токтоп: “Кандай керемет, Алтайдагы  көлдү кудум көтөрө келгендей болдук го, чиркин!”, – деп Ысык-Көлгө абдан таңдана, кадимкидей суктанып, бир топ убакыт өргүү кылган...

Салт улаган cалбурун, барбы кыргыз алгырың? 0

Салт улаган cалбурун, барбы кыргыз алгырың?

Буга чейин ар жылы өткөрүлүп келаткан "Салбурун" фестивалынын алтынчысы өткөн жумада Тоң районунун Бөкөнбаев айылында өткөрүлдү. Бул жолку "Салбурун-6" фестивалын "Салбурун" федерациясы, "Жолчоро" кайрымдуулук фонду, "Айкөл" үрөнчүлүк өндүрүштүк кооперативи уюштурса, каржы маселесин федерацияга президент...

Оргочор жөнүн билип койсоңор 0

Оргочор жөнүн билип койсоңор

Ар бир жердин нечен жылдардан бери эл оозунда айтылып келе жаткан купуя сырлары бар. Мындай уламыш Оргочор тоосу тууралуу да ар кимдин оозунда ушул бүгүн да айтылат. Айтылуу тоонун Оргочор деп аталып калышы жөнүндө...