Помечено: ырым-жырым

Ырым-жырымдар 0

Ырым-жырымдар

Босогого турба. Саламдашпай сөз баштаба. Жолго же тебелендиге кир суу төкпө. Колуңду тамчыга жууба. Агын сууну чачпа. Суу көтөргөн чаканы аттаба. Жуугандан кийин колуңду силкпе. Темирге, тузга, сууга заара кылба. Арыктагы сууга түкүрбө. Жаман...

Наристелерге колдонуучу элдик ырым-жырымдар 1

Наристелерге колдонуучу элдик ырым-жырымдар

"Айгине" маданий-изилдөө борборунун табылгаларынан бул саныбызда Андарак айылындагы тажик-кыргыз элдеринин азыркы убакытка чейин пайдаланып келе жаткан, ымыркайлар сыркоолоп калганда жасалчу элдик ырым-жырымдары жана элдик билими тууралуу беребиз. Бул маалыматтар тажик элинин хадымы (хадым -...

Ырым-жырымдар 0

Ырым-жырымдар

Нандын күкүмүн шыпырба, ырыс-насибиң кемийт, ачарчылык болот. Нанды тетири койбо, бир колдоп сындырба. Нанды тегерете сындырбай, тең бөлүп сындыр. Нан менен бычак аарчыба.

Бабалардан осуят 0

Бабалардан осуят

Кыргыздар байыртадан эле жаштарды өзүнө-өзү талап кое билүүгө көнүктүргөн. Убаданы аткарбоо, көпчүлүктү көзгө илбөө, убадалашкан мезгилден кечигип келүүнү ж.б. айыптаган. Бул азыр илимдин тилинде этика деп аталат. Анда эл ичинен чогулткан адептерге кулак салалы.