Помечено: УТРК

УТРКнын сеткасы өзгөрдү... 0

УТРКнын сеткасы өзгөрдү...

Окурмандар жана көрөрмандар күбө болуп жаткандай, 6-апрелден бери УТРКнын программаларында өзгөрүүлөр болууда. Мисалы, жаңылыктардын салтка айланган убактысы жарым саатка эрте көрсөтүлө баштады. Мындан сырткары телеберүүнүн сеткасы маани-маңызы жактан да бир топ алмашып, жаңырууда. Окурмандарга...