Метки: Уруу

Кыргыз курамындагы орустар менен сибирчилер 0

Кыргыз курамындагы орустар менен сибирчилер

Кыргыз кырк уруудан куралат деп жүрөбүз. Азыркы билермандардан аларды атап берчи десең, ар кими ар башкача санап берет. Көбүнчө кыркты толук атай алышпайт. Булар «таза» кыргыз, тигилер кыргызыраак уруулар, үчүнчүлөр кыргыздашып калган башка калк...

Уруу урааны улутту уютабы же курутабы? 0

Уруу урааны улутту уютабы же курутабы?

Учурда кыргыз коомчулугунда уруулук түзүлүштөрдү калыбына келтирүү аракети күч алды. Кыргызды кырк уруу башкарган, башкаруу органы курултай болгон, башка жол менен өнүгө албайбыз дегендей ой-пикирлер айтылууда. Муну колдогондор да бар. Бир даары башкача айтышууда....