Помечено: Умай бала

0

Сулайман Рысбаев. «Умай бала»

(жомок повесть) (Уландысы. Башы)   Издөө Бала көзүн “уйкудан” ачса, баягы “атың ким?” деп сураса айтпай койгон «байке» маңдайында туруптур. - Атам канакей? Ал качан келет? Наркоз тарагандагы Жакунун алгачкы сөзү ушул болду.Тиги адам...