Помечено: улутчулдук

0

Улутчул платформа

Эл жана мамлекет Кыргызстан – унитардуу, эч кимге баш ийбеген, өз алдынча мамлекет. Кыргыз эли – Кыргызстандын негиздөөчүсү жана анын мындан ары өнүгүшү үчүн негизги жоопкерчиликти өзүнө алган түпкү улут. Кыргызстандын эли – анын...

Руслан Ташанов: "Ашкере улутчулдук абийир алып келбейт" 0

Руслан Ташанов: "Ашкере улутчулдук абийир алып келбейт"

Акыркы учурларда удаа-удаасы менен жүз берген улут аралык өңүттөгү чыр-чатактар коомчулукта тынчсызданууну жаратууда. Өзгөчө 2010-жылдагы окуядан соң, этностор аралык маселеге аяр мамиле жасоо чакырыктары айтылганы менен чечкиндүү кадамдар дагы деле шилтене электигин жергиликтүү талдоочулар...

Социалисттерге улутчулдардан кулак кагыш 0

Социалисттерге улутчулдардан кулак кагыш

Убактылуу өкмөттүн элге сунуш кылган Конституция долбоору орусча жазылып, элге орусча сунушталып, эми араң кыргызчага которулуп жатат. Ошол эле учурда аны талкуулоого 2 гана жума убакыт берилген. Кыргызчага которулуп бүтө электе "талкуусу аяктап калбасын"...

"Аргасыз абал болбойт, туура эмес багыт болот!" 0

"Аргасыз абал болбойт, туура эмес багыт болот!"

Кыргыздар эркиндикте төрөлгөн, эркиндикте миң жылдар бою жашаган. Кыргыз элинин улуттук мүнөзү ушул эркиндикте жаралган. Алар кулчулукту көргөн эмес жана бул мүнөзү менен кулчулукта, басмырлоодо таптакыр жашай албайт. Кыргыз эли байыртан эле өзүн өзү...

Журналист, саясий байкоочу Жыргалбек Касаболотов: “Кыргыз эли өз өлкөсүнө өзү ээ болууга тийиш” 0

Журналист, саясий байкоочу Жыргалбек Касаболотов: “Кыргыз эли өз өлкөсүнө өзү ээ болууга тийиш”

- Өз алдыбызча улут жана мамлекет жерпайын түптөөгө эмнеден чабал болуп атабыз? - Эми, идеалында кыргыз улуту жана кыргыз мамлекети – биринен бири ажырагыс нерселер. Анткени Кыргызстан – унитардуу мамлекет. Кыргыз эли – анын...