Помечено: Уламыштар

Жусуп Мамайдын жай ташы 0

Жусуп Мамайдын жай ташы

Токсонду тоголотуп, жүздү жүгөндөн алган кытайлык манасчы Жусуп Мамай кыргыз аттуунун мактанычы, сыймыгы. Бул кишини турган-турушу менен эле кыргыздын тирүү энциклопедиясы десек аша чаппасбыз. Манасын, сандаган кенже эпосторун айтпаганда да, анын кыргыздын этнографиясын, салт-санаасын,...