Помечено: Уламыш

0

Кемпирдин жалгыз кочкору же, Кочкор өрөөнүнүн аталышынын пайда болушу

Кочкор өрөөнүнүн аталышы кандайча пайда болгонунун себебин Черикчинин жети баласынын бир баласы Караменденин баласы Өмүрдүн башынан өткөн окуя аркылуу баяндадым. Илгери айылда багар-көрөрү жок бир жалгыз кемпир болуптур. Айылдагы эл орозонун битир-садагасын жана көр...

1

Мажүрүм тал эмне үчүн башын жерге ийип калган?

(уламыш) Илгери-илгери мажүрүм тал дарак эмес адам болгон экен. Болгондо да келбеттүү, акылдуу кыз болуптур. Күндөрдүн биринде дал ошол кыз жашаган айылга кайдан-жайдан келгени белгисиз душмандар каптап келиптир. Келгендер элди чаап, байлыктарды талап, адамдарды...

Көкө мерен 0

Көкө мерен

(уламыш) Илгери-илгери өткөн бир замандарда ушул азыркы Нарын турган жер учу кыйры көрүнбөгөн чытырман түнт токой болуп, анда не бир түркүн жан жаныбарлар күн кечиришип, не бир сонун түмөн түрлүү канаттуу куштар безеленип сайрап...

0

Арча

(уламыш) Илгери бир абышка-кемпир жашаган экен. Экөө көп жыл балалуу болбой жүрүп, карыганда уулдуу болушат. Маңдайга бүткөн жылдызыбыз, башыбызга күн түшсө сүйүнөр медерибиз, зериккенде жарпыбызды жазар эрмегибиз деп, баланы канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, суук...

0

Жалал-Абад

(уламыш) Жалал-Абад курорту Кыргызстандын таанымал курортторунун бири. Ал жерден чыккан минералдык суулар, Аюб булак жана Кыз булак деп аталып, элге белгилүү болгон. Илгерки заманда Аюб пайгамбар жашаптыр. Ал өтө оорулуу болуп, денеси бүт бойдон...

Арстанбап токою 2

Арстанбап токою

Кыргыз жеринин табигый феномени болгон айтылуу Арстанбап-ата токойлорун көргөн да, көрбөгөн да арманда дегим келет. Мындай баалуу, табигыйлыгын сактап кала алган ажайып токойлор бизде гана кездешет. Менин чыгармачылык жолумдагы Арстанбап-ата токойлорун көрүп, аны менен...

Байчечекей 0

Байчечекей

(уламыш) Илгери өткөн заманда короо-короо малы, өрүш бербеген жылкысы, сандыгына батпаган алтын-зери бар бир бай болуптур. Бай сексенге таяп калса да бала көрбөй, «баланын ыңаалаган үнүн укпай, бул жашоодон куу баш өтөмбү» – деп...

Асан Кайбылда уулу: "Айкүмүштүн такилет" 0

Асан Кайбылда уулу: "Айкүмүштүн такилет"

(Уламыш) Илгери Карабек, Малабек, Жаныбек деген үч бир тууган Алайды жердеп турушкан экен. Үч бир туугандын эң кичүүсү Жаныбектин Айкүмүш деген кызын Карабек болуш асырап алат. Айкүмүш ары акылдуу, ары сулуу болуп, комузду да...

Кожожаштын көз жашы 0

Кожожаштын көз жашы

(Уламыш) - Мына, мени дагы ырдай баштады,- деди Кожожаш жалама зоо менен сүйлөшүп... - Менин кылымдарга жазылбас каргышка калган өмүрүмдү он сегиз миң ааламга таратып, уккандардын алтымыш эки тамырын сыздатып, жүрөктөрүн канатып, алган жарымды,...

Ыйык көлүбүз – Ысык-Көлдүн жаралуу санжырасы 0

Ыйык көлүбүз – Ысык-Көлдүн жаралуу санжырасы

Байыркы гректердин адамдын жан дүйнөсүн иликтеген философ-акылманы Сократ: "Мен өзүмдүн эч нерсе билбегенимди билем" -деген экен. Эң даанышман адам өзү жөнүндө ошентип айткан болсо, анда "Жогорку билимди тастыктаган дипломубуз бар"- деп, өзүбүзгө өзүбүз корстон...