Помечено: убакыт

Байыркы кыргыздардын күн, ай эсеби

Байыркы кыргыздардын күн, ай эсеби

Илгерки ата-бабаларыбыз саат болбогондуктан күн-түн ичиндеги мезгилди болжоп ар кандай турмуштагы колдонулуучу убакыттык аттар менен атап келишкен. Бул мезгил болжол менен алып караганда жаңыдан ислам динин кабыл алышып, жашоодо колдонулган беш маал окуган намаздын...