Помечено: У.Шекспир

Алыкул-Шекспир 3:5 0

Алыкул-Шекспир 3:5

Элден чыккан нукура таланты менен Король Лирдин ролун Лондондо аткарып, дүйнөлүк театр сахнасын дүңгүрөткөн Муратбек Рыскуловду Шекспирдин шедеврлери менен таанышууга жол ачкан Алыкул Осмонов болгондугун көпчүлүк биле бербес… - Ээ, Сакиш айланайын, Алыкул Шекспир,...