Помечено: У.Исмаилов

0

Манасчынын сырдуу феномени: Улан Исмаилов

«Манас» эпосун, биз кыргыз элинин чыныгы көөнө тарыхынын көркөм чагылдырылышы катары карасак болот. Себеби анда кыргыз элинин көчмөн философиясы, этнографиясы, дүйнө таанымы, дегеле материалдык жана руханий маданиятынын жалпы көрүнүштөрүнүн бардыгы татаал сюжеттүү, чоң көлөмдөгү...

Токсон күн бою Манас айткан манасчылар 0

Токсон күн бою Манас айткан манасчылар

2013-жылдын июнь айында манасчылар "Айкөл Ааламы" телеберүүсүнө тартылуу үчүн Таласка, Манас Ордого чогулуп барышкан. Ал иш-чара аяктап калган кезде манасчы Улан Исмаиловго чоң аян түшөт. Ошентип, кыргыз ичинде бул тууралуу укканы бар, укпаганы бар,...

Улан Исмаилов: "Аян болбой, баян болбойт" 0

Улан Исмаилов: "Аян болбой, баян болбойт"

Манас айтуу өзүнчө бир дүйнө. Аны жаттагандар да, жаттабай айткандар да бар. Алардын баа жеткис өнөрүн баалаган ар кандай фонддор жардамга келе баштады. Бул туурасында жаш манасчы Улан Исмаилов менен маектештик. Ал кубанычын жана...