Помечено: Т.Жумадулов

Көөдөндө калган ырлар 0

Көөдөндө калган ырлар

"Ыр менен дың жерге барабыз" Мен бала кезде ушул ырды көп ырдашчу эле. Деги социализм учурунда турмуш шаңдуу болгон. Айылда бригадир элди жыйнап, кээ бирөөлөрү машинеге түшүп, калгандары аскердей болуп тизилип алып жумушка жөнөп...