Помечено: Т.Султангазиева

Toктобүбү Султангазиева 0

Toктобүбү Султангазиева

* * * Мен сүйүүмдү, күн нуруна байладым, Жылуулугу бүт дүйнөнү айлансын. Кайтып келди эртең менен кайрадан, Таппагандай сага жетүү аргасын... Мен сүйүүмдү, шамал менен айдадым, Сага келип жылуу колуң кармасын. Куюн сымал кайра...