Помечено: Токтогул

Токтогул 0

Токтогул

(XIV-кылым) Амириң күчтүү болсо, Жанымды аларың бар. Бирок мен жалынбаймын, Тагдырга таарынбаймын. Өлтүрсөң өлөрүм бар, Өлбөчү өнөрүм бар. Астырсаң денем калар, Ырларым оттой жанаар.