Помечено: Токтогул Сатылган уулу

0

Балдар акын-жазуучуларынын чыгармаларында педагогикалык идеялар тууралуу китеп жарык көрдү

ЖОЖдордун педагогикалык факультеттеринин окутуучулары жана студенттери үчүн С.К.Рысбаев, К.Миңбаеванын «Кыргыз балдар акын-жазуучуларынын чыгармаларында педагогикалык идеялар» аттуу жаңы кошумча окуу куралы жарык көрдү. Окуу куралында улуттук балдар адабиятыбыздын бир катар өкүлдөрү Тоголок Молдо, К.Тыныстанов, А.Осмонов,...

0

Улуу устат, соолубас казына – Токтогул

“Назар манасчы камчынын бүлдүргүсүн эт бышым айткан, Жеңижок акын аккан сууну жети күн ырдаган деген сөздөр” эл ичинде айтылып келет. Мунун өзү кыргыздар сөз өнөрүн жогору баалап: “Өнөр алды кызыл тил” деп баа бергенинен,...

0

Токтогул аттуу алмаз бар

Кыргыздын канчалаган кыраандары карт тарыхтын бүктөмүндө катылып, көрүнбөй кала беришти. Ал эми Токтогулдун Токтогул болуп кыргыз элинин колуна тийип калышы – Жоомарт Бөкөнбаев менен кыргыз адабиятына негиз салуучулардын бири, классик акын Темиркул Үмөталиевдин аракети....

0

Токтогулдун белгисиз жактары

Быйылкы 2014-жылы Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгын майрамдоо алдында турабыз. Кыргызстандын демилгеси менен 2014-жыл түрк мамлекеттеринде «Токтогул Сатылганов жылы» деп жарыяланды. Мына ушул датага карата мамлекеттик деңгээлде бир катар иш-чаралар өтүлөрү, «той да болору, тойдун...

Токтогул көрбөгөн китепти, Токомбаев көрбөгөн китепти биз көрдүк 0

Токтогул көрбөгөн китепти, Токомбаев көрбөгөн китепти биз көрдүк

Бишкекте Аалы Токомбаевдин “Токтогул” романынын бет ачары белгиленди 27-майда Улуттук китепканада Аалы Токомбаевдин “Токтогул” романынын китеп болуп чыгышынын таанытымы өттү. Бул чыгарма өзгөчө тагдырга ээ. Анын жазыла баштаганын Токтогул билген эмес, анын китеп болуп...

ТОКТОГУЛ – ТӨКМӨ АКЫНДАРДЫН ТУУ ЧОКУСУ 0

ТОКТОГУЛ – ТӨКМӨ АКЫНДАРДЫН ТУУ ЧОКУСУ

Акындарын макташып, Ар бир колот - желдеңдейт. Асмандап учкан Токомо, А бирок, бири тең келбейт! Токтогул кыргыз төкмө акындарынын туу чокусу. Биринчиден, анын ырлары бардык шакирттери тирүү кезинде жыйналган. Ошондуктан ак таңдай акыныбыздын саптарында...

Токтогулдун кызы Гүлсара материалдарды жыйнадым деген эле... 0

Токтогулдун кызы Гүлсара материалдарды жыйнадым деген эле...

– Мира Мамытовна, сиздин атаңыз кезегинде Төрөкул Айтматов менен бирге иштешкен коомдук ишмер эле. Совет бийлигинин алгачкы активисттеринен болчу. Улуу акын Токтогул Сатылганов менен да жакын мамилеси бар деп укканбыз. Кетмен-Төбөдө атаңыздын ревкомдукка шайланышында...

Токтогул Сатылганов атындагы адабият жана искусство музейи (Бишкек) 1989-жылдан бери экспозициялар биринчи жолу жаңыланды 0

Токтогул Сатылганов атындагы адабият жана искусство музейи (Бишкек) 1989-жылдан бери экспозициялар биринчи жолу жаңыланды

Көрүүчүлөргө жаңыланган үч көргөзмө залдары эшигин ачты. Алардын бардыгы “Эл мурасын баалабай туруп, эртеңкини жаратууга болбойт” темасы алдына бириккен. Алардын биринчисинде Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Ташым Байжиев, Зияш Бектенов, Тазабек Саманчин сыяктуу Кыргызстандын алгачкы...

Алымкан деген ким болгон? 3

Алымкан деген ким болгон?

Адамдагы сезимдердин эң бийиги, ыйыгы, сырдана туюгу жана кылымдап жашаса да картайбаган касиеттүүсү - бул махабат. Дал ушундай улуу сезимди тутантып, ал сезимден урпактан-урпакка калгыдай улуу кайрыктардын жаралышына себеп болгон нечендеген сулууларыбыз бар. Ал...