Метки: Токол эчки

Токол эчки 0

Токол эчки

Оюнчулардын саны: 10—20 киши, Оюн аянтчада өткөрүлөт. Оюнда таяктар, томпойлор колдонулат.