Помечено: терминология

0

Кыргыз тилиндеги өздөштүрүүлөрдүн жана термин жасоонун бүгүнкү абалы

Редакциядан: Белгилүү түрколог-терминолог окумуштуу Ч.Жумагуловдун кыргыз тилиндеги терминдерди колдонуунун бүгүнкү абалы жөнүндө көлөмдүү макаласын жарыялап баштадык. "Автордун ой-пикирлери 100 пайыз орундуу" деген ойдон алыс болгонубуз менен, анын күйгүлтүккө түшүп айткандарында данек бар экенин танууга...

0

Кыргыз тилине илимий мамиле качан өзгөрөт?

Кыргыз же эне тилибиз боюнча илимий, окуу-методикалык эмгектер жаралып, аларды кандидаттык жана докторлук диссертациялардын деңгээлинде изилдөө жана коргоо ушул күнгө чейин улантылып келет. Теориялык жана практикалык максатты көздөгөн бул аракеттердин багыты, мазмуну жана жалпы...