Помечено: Талып молдо

Мен кайтып барчу жолду табам! 0

Мен кайтып барчу жолду табам!

Айтылуу Талып Молдонун минтип жазып калтырганы бар экен: "Ал кезде элдин кылык-жоругу, адаты бузулбаган табыгий абалда эле. Жалган сөз айтуу, бирөөгө кыянат кылуу, убадасын бузуу, бузуктук иш кылуу, уурулук кылуу өлүмдөн жаман. Ошондой жагымсыз...