Метки: Табышмактар

Табышмактар

Табышмактар

“Mobil Depo” сайтындагы табышмактар * * * Тап, табышмак Өзү тегерек, Жарыгы эң керек Күндүз көрөм, Түндөсү көрбөйм. (Күн)   Күнү-түнү тынбаган, Бөлө чапса сынбаган. (Суу)   Каза берсе түбү жок Кайда барса жүгү...