Метки: Төө-Таш сүрөттөрү

Төө-Таш сүрөт жазмасы 0

Төө-Таш сүрөт жазмасы

Кыргыз эли экономикалык курч кырдаалга, башкача айтканда, рынок шартына аралашкандан баштап батышты туурап, аны ээрчип улуттук өзгөчөлүктөрүбүздү алып жүргөн ата-бабалардан калган рухий дөөлөттөрдү унутуп бараткандай сезилет. Биз эгемендүүлүк жылдарына чейин "бардык нерсени, анын ичинде,...