Метки: Т.Үсөнов

0

Токтобек Үсөнов. « Үч күн»

(аңгеме) Биринчи күн Кеч. Базар. “Карс-курс” этип, акыркы контейнерлер жабылууда. “Жол, жол!” – деп кыйкырган тачкистер да иштерин токтотуп, тачкилерин биринин үстүнө бирин жүктөп алып, араба жайга жөнөшкөн. Контейнерлерди аралап, колтугуна кагаз коробкаларды кыстарган...

0

Токтобек Үсөнов. “Жигит, эмнеге шайыр эмессиң?”

(повесть) Пролог ордуна Ушул катты окуурум менен эсим ооп, дабдырай түштүм. Чынымды айтсам, адегенде ишенген жокмун. Уялыңкы кыздай, көзгө тике карабай жер тиктеп, ошол эле учурда жылдыздуу дагы ошол жаш уландын башынан ушундай окуя...

0

Токтобек Үсөнов. «Түн»

(аңгеме) - Келчи жаным, - жигит бүшүркөй кайрылды. - Жөнчү! – кыз ары карап жаткан калыбында унчукту. Жигит эмне кылаар айласы калбагандай саамга үнсүз отуруп калды да: - Ушинте бересиңби эми? Кечирим сурадым го?......

0

Токтобек Үсөнов. "Кайтуу"

(аңгеме) Ойлосом, буга чейин өзүм кимдир бирөөнө алданып,  жалгандын ачуу даамын эч качан татпаптырмын. Быша элек экенмин да көрсө. Адамдарды таанып, биле элек экенмин да… Жаным жер тартып, кулагым тунуп, өзүмдү-өзүм сезбей, көздөрүм караңгылашып...

0

Токтобек Үсөнов

Токтобек Үсөнов жана анын чыгармачылыгы тууралуу Токтобек Үсөнов учурда КУУнун чыгыш таануу факультетинин 4-курсунун студенти. 2012-жылы ондон ашуун КМШ өлкөлөрүнүн жаш таланттары ат салышкан “Золотая табуретка” эл аралык адабий фестивалында жеңүүчүсү деп табылган. Анын...

Токтобек Үсөнов. «Айдоочу арбак...» 0

Токтобек Үсөнов. «Айдоочу арбак...»

(мистикалык аңгеме) Ал бийлеп жатты. Күндөгүдөй эмес, бүгүн өзгөчө берилүү менен бийледи. Түнкү клубдун кызыл-жашыл, жарк-журк эткен сансыз жарыктарында ал өзүн жоготуп ийгендей болду. Дүңкүлдөгөн музыка ыргагында көңүлү жайдарыланып, башкача эргүү менен, буга чейин...

Токтобек Үсөнов. “Дүйшөмбү” 0

Токтобек Үсөнов. “Дүйшөмбү”

(аңгеме) Жашоодон алаар аласасы, берээр бересеси бүтүп, бүгүн анын бул дүйнөдөгү акыркы күнү экенин жана таң агарып, ата баштаганда эле сезе баштаган. Ал үчүн эч кандай таң калычтуусу жок, бирок, ал өзүнүн акыркы күнү...

Токтобек Үсөнов. "Жеңе" 0

Токтобек Үсөнов. "Жеңе"

(аңгеме) Кечээтен бери эмнегедир өзүмдү жеңил сезип, бактылуу болуп, жүзүмдө күлкү уялап, көздөрүм жадырап, кыймыл аракеттерим да шайдооттонуп, кубанып жүрөм. Үйгө майда-чүйдө алайын деп, жумуштан соң капысынан эле “Народныйлардын” бирине кире калгам. Өзүмө керектүү...

Токтобек Үсөнов. "Экөө" 0

Токтобек Үсөнов. "Экөө"

(новелла) Адам дайыма бараткан өмүрүндө бир багытта, бир тарапты карап гана жашай берет. Эгерде ал бир аз абайлап, айланасын каранса, миңдеген жаңы багыт, алда-канча көп жашоо боекторун көрө алмак (Автор)   Ал бүгүн дагы...