Помечено: төрт түлүк

Төрт түлүк мал 0

Төрт түлүк мал

Төрт түлүк – бул төө, жылкы, уй, кой-эчки. Ар биринин колдоор пири бар: Жылкыныкы – Камбар Ата, Койдуку – Чолпон Ата, Төөнүкү – Ойсул Ата, Уйдуку – Зеңги Баба.