Метки: түрк тили

Түрк тилдерин өтө кылдат жат кылган Махмуд Кашкарлык-Барсканий 0

Түрк тилдерин өтө кылдат жат кылган Махмуд Кашкарлык-Барсканий

Кашкарлык Махмуд (толук ысымы – Махмуд ибн Хусейин ибн Мухамед) «Дивани лугат - ат - түрк» («Түрк сөздөрүнүн жыйнагы») деген эмгеги менен дүйнөлүк маданиятка чоң салым кошту. Махмуд түрколог тилчи-лексикограф, этнограф, фольклорчу, тарыхчы, географ...