Помечено: Төрөгелди

Төрөгелди баатырдын жазма ташы 0

Төрөгелди баатырдын жазма ташы

Мен бул таш жөнүндө Төрөгелдинин айылынан, азыркыча Молдо Кылыч айылынан 1987-жылдын 26-сентябрында Көчкөнбаев Шаршен карыядан уккан элем. Арадан 12 жыл толук "зуу" деп, 1999-жылдын 29-октябрында барганымда а кишинин сүйлөшө турган алда эмес экенин (90...