Метки: Т.Үмөталиев

0

Токтогул аттуу алмаз бар

Кыргыздын канчалаган кыраандары карт тарыхтын бүктөмүндө катылып, көрүнбөй кала беришти. Ал эми Токтогулдун Токтогул болуп кыргыз элинин колуна тийип калышы – Жоомарт Бөкөнбаев менен кыргыз адабиятына негиз салуучулардын бири, классик акын Темиркул Үмөталиевдин аракети....