Метки: Т.Бекполотов

Кечиккен баатыр 0

Кечиккен баатыр

Илгертен Чыгыш элдеринин салты боюнча ханга каршы сөз айтууга укуктуу бир гана адам болгон. Аны байыркы араттар(арийлер) "риши", кыргыздар "ырчы" дешкен. Ришилер өз ара кандай бөлүнгөнүн биз билбейбиз? Бирок, санскрит сөздүгүндөгү "риши" деген сөздүн...