Метки: Т.Аскаров

Айтматовдун ааламын ачууга аракет 0

Айтматовдун ааламын ачууга аракет

Советтик мезгилде көп жылдар бою республикалык Жа-зуучулар союзун жетектеген, философия илиминин доктору Теңдик Аскаровдун ысмы журтчулугубузга кеңири маалым. Ал адабият таануу жана эстетика, адабий көркөм чыгармачылык процессинин философиялык өңүттөрү боюнча 20 китептин, 10 брошюранын,...