Помечено: Т.Ади уулу

0

Толкун Ади уулу. «Модель»

(аңгеме) Жалгыз керебет коюлган жалгыз ооздуу тар бөлмөнүн ичинде, жаш сүрөтчү жылаңач кыздын сүрөтүн жан- ынтасы менен берилип сызып жатты. Куштун боосундай болгон көкүрөк таңгычы менен, көмүскө жерин көрсөтпөй жашырып туруучу эндейи эки ээли...

0

Толкун Ади уулу. «Жарым эс»

(аңгеме) Асман күмбөзүнүн бир капталы бузулуп карарып, тигил алыстагы бийик тоолордун башына шатыратып жамгыр төгүп жатты. Ал эми береки түздө болсо асман көгөрүп ачылып, күн жаркырап тийип турду. А ушул эле асманы ачылып турган...

Толкун Ади уулу. «Ак төшөк» 0

Толкун Ади уулу. «Ак төшөк»

(аңгеме) Олуттуу окуя той түнүнүн эртеси болду. Жаңы той жасаган кыз-жигит алигиче ордунан турушпай уктап жатышкан. Той түнүндөкү бой кошуу алар үчүн эч кандай кызык деле сезилген эмес, ак никеленип, адал бир жуп болуп...

Толкун Ади. «Тумчуккан сүйүү» 0

Толкун Ади. «Тумчуккан сүйүү»

(аңгеме) Алоолонгон сезимге акылдын бийлиги өтпөй, ойдо жок жерден сиздин турмушуңузга септиги тийип калаар бекен деген кенедей үмүт менен, тестийер кыз кезимен максатсыз түрдө жүрөгүмө уялатып алган «тун сүйүүм» дү ушул күнгө чейин эч...

Толкун Ади уулу. «Карекке каткан сүрөт» 0

Толкун Ади уулу. «Карекке каткан сүрөт»

(аңгеме) Алар дын аңгемеси тордон башталган. Тордо таанышып, тордо дос болуп, анан тордо сүйүшүп калышты. Айтып келсе кеп кызык... Кыздын тордогу аты «Жыпар» болуп, анын торго чыгарып койгон баш сүрөтү көргөн кишинин көзмайын жечүдөй...

0

Толкун Ади уулу

Толкун Ади уулунун өмүр баяны жана чыгармачылыгы тууралуу Толкун Ади уулу 1969-жылы 4-айдын 10-күнү Кызылсуу облусу, Артыш шаарынын Тегермети айылында туулган. 1987-жылга чейин айылдык баштооч, толоксуз орто, облустук толук орто мектептерде окуган. 1987-жылы 9-айдан...