Метки: Сын

0

"Жанжаза" - жанкумар жаназасы

Кыргызстанда улуттук адабияттын табиятына анчейин шайкеш келе бербеген жаңы роман чыкты. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин Европадагы жаңы адабий агымга жакындаштырылып жазылган “Жанжаза” аттуу чыгармасы азыр жергиликтүү адабий чөйрөдө кызуу талкууга түшүп жаткан кез....

Султан Раевдин «Жанжаза» романы жөнүндө сөз 0

Султан Раевдин «Жанжаза» романы жөнүндө сөз

Жазуучу, драматург Султан Раевдин жанкумар айланасындагы «Жанжаза» романы боюнча алдыда карама-каршылыктуу көп сөз болорунан шегим жок. Алгач бул китепти колго алганда аннотациясында «Султан Раевдин «Жанжаза» романы терең психологиялык, философиялык чыгарма - притча. Романда реалдуулук...

Садык Алахан: АДАБИЯТЧЫЛАРДЫН АГАЙЫ 1

Садык Алахан: АДАБИЯТЧЫЛАРДЫН АГАЙЫ

* * * Өткөн кылымдын 50-60-жылдары төл адабиятыбыздын бардык жанрлары үчүн таланттуу, мээнеткеч жаш таланттар менен толукталуунун мезгили болгондугу бүгүн атпай журт мойнуна алчу айныксыз факт болуп калды. Көптөгөн жанрлардын катарында адабий көркөм сын...

Кыргыз совет адабият таануусунун акыркы адабиятчысы 0

Кыргыз совет адабият таануусунун акыркы адабиятчысы

Адам өмүрү кызык тура, гүлдөп турган мезгилинде бу жалган дүйнөгө түркүк болчудай, дайыма эле ушул боюнча туруп турчудай, акылы ашып-ташып, бардык нерсе айтканындай боло берчүдөй, чындыкты чыркыратып колуна кармап туруп анан башкалар менен сүйлөшүп...

Жаңы доор жана жаңылануу зарылдыгы 1

Жаңы доор жана жаңылануу зарылдыгы

Кайсы бир элдин адабиятынын өнүгүүсү үчүн анда болуп жаткан процесстерге, жаңы нерселерге сереп салуу, баа берүү, сын айтуу маанилүү болуп саналат. Тилекке каршы, эгемендүүлүүккө жеткенибизден бери Кыргызстандын адабиятында кандай өзгөрүүлөр болуп жатканын көрсөткөн, бул...

Кыскалык - таланттын сиңдиси 0

Кыскалык - таланттын сиңдиси

Сен киши! Жер шимшиген ит эмессиң, Сен киши! Музда сүзгөн кит эмессиң. Сен киши! Ит агытып, балык жеген, Сен киши! Киттин ичин жарып жеген. Сен киши! Боору катуу, жүрөгү таш, Сен киши! Мээси калың,...

Пикирлер боюнча пикирим 0

Пикирлер боюнча пикирим

"Күз" темасына арналган бир ырдын сынагына катышкан ырлар боюнча пикирилер түшүп жатат. Бирок бардыгын чыгарууга уруксат бербедим. Пикирин жазып, бирок аны сайттан таба албагандарга. Мен сынга каршы эмесмин, эгерде ал жүйөлүү болсо жана иш...

Кут түшкөн жердин кулуну 0

Кут түшкөн жердин кулуну

Адабиятчы, сынчы, котормочу, окумуштуу Санарбек Карымшаков агайды тааныбаган бүтүрүүчүлөр жок чыгаар. Айрыкча, Кыргыз улуттук университетинен окугандар агайыбызды көргөн сайын студенттик күндөрүбүз эске түшүп, адабиятчы агайыбыздын жылуу-жумшак мамилеси, бирок катуу талабы эске “кылт” этет да,...

Карыбас поэзия 0

Карыбас поэзия

Артымда жолдор жатат, жолдор жатат, Чоюлуп чакырымдан чакырымга, Көп жүрдүм келечекке долбоор жасап, Ашыккан сапарымдын акырында, Кезиктиң, күүлөр ээси, Поэзия! Алдымда туура тартып бууданыңды Ошондо алгач ирет сезген окшойм, Сенсиз мен жашай албай турганымды.

Өзү да, сөзү да ийги инибиз 0

Өзү да, сөзү да ийги инибиз

Жылган суудай береги, Жылдар өтө береби, - деп, акын Сүйүнбай агабыз айткандай, арт жакта арбын жол калып, кечээ эле бизге тай кулундай секирип, ойноок бала көрүнгөнсүгөн Санарбек инибиз азыр 70 деген кутмандуу курактын жээгине...