Помечено: Сом

Кыргыз сомун кыргыз неге кадырлабайт? 0

Кыргыз сомун кыргыз неге кадырлабайт?

Акча. Чындап келсе акча бул кадимки эле кагаз. Кагаз акча пайда болгонго чейин жыгач, темир, күмүш, жез, алтын тыйындар пайдаланылып келген. Албетте, алар кагаз акчага караганда көп убакытка пайдаланылган. Суу болот, бырышат, айрылат деген...