Метки: С.Мусаев

0

Эгемендүүлүктүн “Манасы” жана эпосту жан дүйнөсүндө жатка айткан Самар агай

Кыргыз Республикасы эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин маданий мурастарыбызга карата түп-тамырынан бери жаңыча көз карашта мамиле жасоо маселеси биринчилерден болуп күн тартибине коюлду. Чыңгыз Айтматов белгилегендей, “Кыргыз рухунун туу чокусу” болуп эсептелген “Манас” эпосу совет...

Эгемен өлкөнүн эне тили өгөйлөнбөсө 0

Эгемен өлкөнүн эне тили өгөйлөнбөсө

(Башталышы гезиттин №23 санында) Анткени Кыргыз Республикасындагы тилдер саясый жактан бирдей экендигине карабай, ар бир тилдин коомдук-социалдык функциясы, колдонулуш тармак-чөйрөсү, республиканын коомдук жана мамлекеттик турмушундагы реалдуу ролу, мамлекет түзүүдөгү мааниси өтө ар түрдүү. Ошондуктан...