Метки: шыгыр

0

Хордун искусстводогу ролу зор

Эзелтеден эле элибизде хор (шыгыр) өнөрү да айтылып келген. Бул өнөр Совет доорунда кесипкөй деңгээлге көтөрүлүп, коомубуздун руханий дүйнөсүнүн калыптанышына салымын кошту. Айрыкча бул багытта республикабызда жападан жалгыз профессионал жамаат болгон камералык хордун орду...