Метки: Шекер

Тууган жердин топурагы алтын 1

Тууган жердин топурагы алтын

Тумардай болгон жер киндиги Шекер айылын салаа-салаага бөлүнгөн Күркүрөө суусу өмүр артериясындай болуп аралап өтөт. Мына ошол Күркүрөө суусунун бир салаасы болгон Ыйманбек арыктын четинде тигилген боз үйдө, Чыкең көптөн бери келбей айылын сагынып...