Метки: Ш.Дүйшеев

Сөз дайра. 29.09.12 0

Сөз дайра. 29.09.12

Акыркы кездери өз эне тилин бузуп, тантык сөздөр менен сүйлөгөндөр көбөйүүдө. Илгери айылдын улуу кишилеринин, айыл аксакалдарынын кулак кумарын кандыра сүйлөгөн сөздөрүн угуп чоңойдук. Ошолордун сөздөрүн үлгү туттук. Мисал: «Кечки көлөкөдөй чубалган келин экен»...

Тилиңди кордобо! 2

Тилиңди кордобо!

Акыркы жылдары гезит-журналдарда, радио менен телеканалдарда иштеген журналисттер кыргыз тилин кыргыз тилине жат, түшүнүксүз, келегей сөздөр менен толтуруп жатат деген дооматтар арбын. Көпчүлүгү муну жаш журналисттердин өз эне тилиндеги сөздөрдүн маанисин жакшы билбегендигинин, билимсиздигинин,...

Улуттук эгемендүүлүктүн Гомери 0

Улуттук эгемендүүлүктүн Гомери

Байыркы гректердин тарыхындагы көптөгөн согуштардын бири Троя согушу болгон. Эгер аны Гомер даңазалап, өлбөс-өчпөс поэтикалык дастанга айландырбаганда, ал деле көп согуштардын бири катары небак унутулуп калмак. Афган согушу 30 жылдан бери токтобой жүрүп жатат....

Шайлообек агайдын ырлары 0

Шайлообек агайдын ырлары

Шайлообек агайдын ырларын окуган сайын таңгалып окуйм. Күтүүсүз, таңгалычтуу салыштыруулар,  жөнөкөй, бирок ошол эле кезде жүрөккө жеткен сөздөр, интонациясы... айта берсе бүтпөс бул тизмек.

Сөз дайра: 23.09.2011 0

Сөз дайра: 23.09.2011

Бул жолу “айлан” деген сөздү талдайбыз. Мисалы, “үйдү айлан, короону айлан, Жерди айлан, Күндү айлан” деген сөздөр бар. “Кар ээрип, сууга айланды” дейт. “Айланып өтмө жол экен” дейт. "Айланайын" деген түшүнүк бар. Кээде мунун...

Сөз дайра 0

Сөз дайра

06.09.2011. Бул ирет "аш" деген сөздү талдайбыз. Кыргызда “аш” деген сөз бар. Эми ушул сөздүн маанисин чечмелейли. Аштын биринчи мааниси – тамак. Буга карата “ашың калса калсын, ишиң калбасын” деген ылакап  бар. “Аш тарт”...

Шайлообек манасчы 0

Шайлообек манасчы

Кыргыз профессионал адабиятынын тарыхында кубанычтуу окуя болду. Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев "Манас" эпосундагы "Кошой менен Жолойдун күрөшү" деген бөлүм боюнча өз вариантын жазып, "Эки дөөнүн күрөшү" деген ат менен китеп чыгарды. Кыргыз поэзия...

Сөз дайра. 26.08.11 0

Сөз дайра. 26.08.11

Сөөк деген сөздүн мааниси Бүгүн сиздерге сөөк деген сөздү чечмелейли. Кишинин сөөгү, малдын сөөгү, айрым жер-жемиштердин сыртын каптаган катуу кабыгын да сөөк деп койгон. Мисалы: өрүктүн сөөгү, алчанын сөөгү.

Сөз дайра. 08-16.08.2011 0

Сөз дайра. 08-16.08.2011

(Уландысы. Башы) Кыргыздар “шымал” деген сөздүн маанисин билбей калдык. “Манаста” "Шымаланып сел келди,                    Шымал жактан жел келди" дейт же “Күнжүрүшү- Анжыян, шымал жагы – ойроттор” дейт. Күнжүрүш дегени - Күн Чыгыш жагы, Анжыян...

Кайран тил 0

Кайран тил

Белек Солтоноев "Кызыл кыргыз тарыхы" аттуу китебинде кыргыздын бай, манап, хан, бий, дыйкан, букара, кул-күңүнө мүнөздөмө берип : "Кыргызда хан даражасында хан болгон эмес. Атактуу манаптары ар кайсыл урук элди бет-бетинен бөлүп алып, бийлеп,...