Метки: Шапак

1

Манасчы Шапак Ырысменде уулу

Шапак Ырысменде уулу 1863-жылы Кочкор өрөөнүндөгү Шамшы айылында жарык дүйнөгө келген. Насили Сарыбагыш уруусундагы Чоңчарык уругунан. Атасы Ырысменде сөзмөр, жомокчу, комузчу, ыңгайы келгенде жамактатып ырдап койчу жайы бар, өз мезгилиндеги өнөр адамдарына жакын адам...

Чоң манасчы Шапак учурунда бааланбай калган... 0

Чоң манасчы Шапак учурунда бааланбай калган...

Шапак манасчы тууралуу учурунда анчейин эске алынбай келүүдө. Аныгында, ал “Манас” үчилтигинин үч бөлүмүн тең айткан чоң манасчылардын бири болгондугу талашсыз. Манасчы 1863-жылы Кочкор районуна караштуу Шамшы деген жерде колунда бар үй-бүлөдө туулган. Шапак...