Помечено: шайыр

Куйручук олуя да болгон... 0

Куйручук олуя да болгон...

"Куйручук" деген атка ээ болгон Кудайберген Өмүрзак уулу 12 жашынан малайлыкка жалданып, үркүндү, оор турмушту башынан кечирген. 5 жашынан куудулдукту үйрөнгөн Куйручуктун куудулдук гана эмес, көрөгөчтүк, олуялык, баатырлык, акындык жайы бар экенин баары эле...

Кудай сүйгөн Куйручук 0

Кудай сүйгөн Куйручук

Жалпыга маалым болгондой, быйыл айтылуу олуя, куудул, манасчы, акын, балбан, айтор көп таланттын ээси болгон Куйручук Өмүрзак уулунун 145 жылдыгы июль айында анын кичи мекени Жумгал өөрөнүндө жана Сөң-Көлдө мамлекеттик деңгээлде белгиленгени турат. Биз...